JARMARK ODWOŁANY

 
 
Jarmark będzie czynny codziennie w dniach:   

25.11   -   23.12.2016   w   godz.   11.00   -   20.00.
 
W jarmarku można uczestniczyć z własnym domkiem, straganem, stoiskiem. Cennik wynajmu domków organizatora i cennik powierzchni do wynajęcia pod domek wystawcy przesyłamy e -mailem na Państwa życzenie. Domki organizatora i powierzchnie pod domki wystawcy są oznaczone i numerowane na przedstawionym zobacz więcej >>>
Christmas Market Wola 2016 Trading hours:   
Tuesday to Sunday 25th November –   23rd December   2016 11:00 – 20:00 [11am – 8pm]
You are cordially invited to participate with your own stall, stand or other structure – subject to approval by the organizer Intershow. If you prefer to use Intershow's   facilities, we will be pleased to email you the relevant catalogue. The photographs below will give you some indication of what kinds of stands are available. Facilities provided by the organiser as well as spaces for exhibitors' own stands are shown in  the More informations>>> 
Realizacja: Verakom
projektowanie stron www
Organizator:         INTERSHOW ZM       Jerzy Hanusz